Oetisk marknadsföring av barn-tv

Barn-tv-kanalen Nickelodeon håller just nu på att marknadsföra sin kanal på Östercentrum i Visby. Men det finns ett problem, kampanjen anses oetisk och bryter mot god sed eftersom man ska vara särskilt aktsam med kampanjer riktade mot barn och ungdomar.

Företrädare för Nickelodeon tycker dock inte att det är något problem med att dela ut presenter till barnen, låta dem fotograferas tillsammans med tv-kanalens mest poulära figur och de hymlar inte mad att kampanjen är till för att marknadsföra kanalen för barn.

Men kampanjen är inte olaglig, eftersom det är tillåtet att produktplacera produkter även för barn. Även om internationella handelskammaren säger att det bryter mot god sed och att man ska vara särskilt aktsam med kampanjer riktade mot barn och ungdomar och att man ska ta hänsyn till barns godtrohet.