Karlstad

Ny pensionsmyndighet till Karlstad

Karlstad är en av nio orter dit den nya pensionsmyndigheten ska förläggas. I våras beslutade regeringen att Premiepensionsmyndigheten PPM och Försäkringskassans pensionsverksamhet ska slås ihop i en myndighet.

Den nya myndigheten, som än så länge inte har något namn, ska börja sin verksamhet i januari 2010 och beräknas få omkring 1000 anställda.
Redan idag arbetar mellan 1000 och 1200 personer heltid med pensionsfrågor inom Försäkringskassan och PPM, vilket alltså kan innebära en övertalighet på 200 personer.
Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholmsområdet.