Troende möts i dialog

Idag utkommer en mailväxling i bokform mellan prästen och debattören Mikael Mogren och poeten och kulturskribenten Mohamed Omar, med titeln ”Vem är du?” Titeln anspelar på att författarna som redan var vänner när projektet inleddes, ville lära känna varandra ännu bättre, inte minst som utövare av olika religioner, det vill säga kristendomen och islam.

Förutsättningarna är alltså goda för en ”dialog”, ett samtal genomsyrat av välvilja. Och så ser också resultatet ut till stora delar, prästen och poeten är rörande eniga om att vi lever i en tid av ”andlig förslappning”, och att vi alla skulle må bra av komma i kontakt med vår ”djuplängtan” som Mogren kallar den existentiella hunger som han menar är religionens förutsättning.Dialog må vara nödvändig i praktiken, för att lösa till exempel politiska konflikter, men som litteratur är den ofta skittråkig, såvida den inte, som hos till exempel Platon kryddas med ironier, sarkasmer, rollspel och så vidare, så att den där välviljan övergår i någon form av konflikt. Följaktligen är det först när Mogren utmanar Omar i frågor om kvinnans förmodade underordning inom Islam, samt profetens roll som statsman och militär ledare, som temperaturen höjs en aning, i synnerhet när Omar formulerar ett försvar för en annan slags upplysning än den västerländska, en upplysning som inte främst handlar om kritik och avslöjanden av fördomar, utan om att göra sig fri från världslig bindning, att bli upplyst. Och med tanke på vad jag nyss sade, att jag ibland saknar friktion och motstånd i mailväxlingen, känner jag mig en smula träffad av Omars karaktäristik av den sekulariserade västerlänningen: ”Den inre tomheten leder till ett ständigt behov av konflikter som kan ge existensen en falsk känsla av mening” Konflikt, var ordet.

Lars Hermansson

lars.hermansson@sr.se