SVEG

Deltidsbrandmän blir av med jobbet

De deltidsbrandmän i Sveg som fått heltidstjänster genom att arbeta inom äldreomsorgen kommer förmodligen att förlora sina jobb.

Räddningstjänsten i Härjedalen har fått ökade kostnader när samarbetet med Bergs kommun har upphört och därför ska organisationen göras om.

En av konsekvenserna blir att fem personer som i dag arbetar som brandmän kombinerat med vårdbidträde får sluta sina anställningar.
- Jag vet inte om jag kommer att tacka ja till en ordinarie deltidstjänst, det blir oerhört svårt att få det att gå i hop med ett annat arbete, säger Pär-Erik Jönsson som är en av de som förlorar sin anställning.

Enligt Räddningschefen Kurt Svensson kommer omorganisationen inte att betyda att det bli färre brandmän eller att utryckningstiderna blir längre.

Den 20 augusti kommer kommunledningsutskottet att ta beslut i frågan.