Få Angeredsbor är medlemmar i Svenska kyrkan

Endast var fjärde invånare, eller 25,1 procent, i Bergsjön är medlem i Svenska Kyrkan och i Angered är det ännu färre - 22,7%.

Det gör att för dessa församlingar ligger i botten på en lista över hur stor del av befolkningen som är medlemmar inom Svenska Kyrkans församlingar.

Endast i Västra Skrävlinge församling i Malmö är andelen mindre - 18 procent av befolkningen där är medlemmar i Svenska kyrkan.

Män väljer oftare än kvinnor att aktivt lämna Svenska kyrkan