Tidernas landskap krymper

Ödeshögs och Vadstenas gemensamma satsning på landsbygdsturism, Tidernas landskap, naggas nu i kanten. För det blir ingen fortsättning nästa år på den marknadsföringstjänst som kommunerna haft ihop.

Kommunstyrelsen i Ödeshög beslöt igår att inte betala för tjänsten framöver, eftersom man anser sig inte ha råd. Tidernas landskap startade för fyra år sedan och ska göra området kring Omberg och Tåkern mera känt och attraktivt för besökare. Det är landsbygden i området som ska marknadsföras. Även Skänninge i Mjölby kommun har på senare tid funnits med i samarbetet.

Men när nu Vadstenas och Ödeshögs gemensamma marknadsföringstjänst blir vakant vid nyår så kommer den att försvinna, eftersom Ödeshögs politiker beslutat dra in pengarna.

I september ska politiker från de båda kommunerna träffas för att diskutera en annan fortsättning tillsammans.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se