Trafik

Vägarbetare lever farligt

Trafikanter kör alldeles för fort förbi arbetsplatser på vägar, det tycker Christer Lif och hans arbetskamrater som just lägger asfalt på 42:an mellan Fristad och Vårgårda.

Hittills i år har 30 personer dött i trafiken i Västra Götaland, och de som arbetar vid vägarbeten är en utsatt grupp. Men det hade de inte behövt vara om bara trafikanterna hade visat respekt för arbetet som de gör.

–  Vi är inte här för att jävlas med folk utan vi är här för att göra vägen i ordning, säger Christer Lif.

Bilar, bussar och lastbilar susar förbi, bara några decimeter från Christer Lif när han går bredvid maskinen som lägger asfalten. Och det är inte bara Christer och hans arbetskamrater som är oroliga.

Enligt Niklas Rydh som är skyddsombud på Seko ringer ofta medlemmar till honom och påpekar beteendet bland trafikanterna.

Och en enkät som Sekos medlemmar svarade på för ett par år sedan visade att 94 procent av dem som arbetar med vägarna är oroliga för att jobba i bland trafikanter.

– Här är folk som är van med att jobba med fysiskt tungt arbeta och många års erfarenhet av att jobba i trafiken. Så därför var vi ganska chockade när vi fick in svaren. Säger Niklas Rydh.

Men Christer Lif är inte säsrkilt förvånad över att många oroar sig, och han tror också att det har blivit värre.

– Trafiktätheten har ju ökat också. Och trafikfarten också.

Hur ser du på olycksrisken?
– Den är stor. Det har väl inte hänt några större olyckor mer än att backspeglar har rykt på vältare och så, när jag varit med. Men man har ju hört om folk som har blivit överkörda, så det är en stor risk hela tiden, säger Christer Lif.

Johan Davidsson
johan.davidsson@sr.se