KARLSTAD

Problemen längs Norsälven fortsätter

Karlstad kommun meddelade igår tre husägare om att deras hus med största sannolikhet kommer att behöva rivas.

Igår kväll informerades tre husägare om att deras hus, som ligger längs med Norsälven i Törne, antagligen kommer att behöva rivas. Anledningen är att marken längs älvstranden är mycket instabil.

Markproblemen i området upptäcktes för drygt ett år sedan när en av de boende byggde ut sitt hus. Hon upptäckte då att utbyggnaden långsamt sjönk ned i marken.

Husägaren anmälde det inträffade till kommunen som igår meddelade resultatet av den tekniska undersökningen till de tre berörda husägarna.

Ett slutgiltigt beslut om huruvida villorna kommer att lösas in av kommunen väntas under hösten.