Miljö

Luftmätningar på Gotland

Miljö- och hälsoskyddskontoret vill börja mäta partiklar som kommer från dubbdäck och som kan finnas i luften på Gotland. Sådana mätningar görs redan på andra platser i landet.

När bilar kör med dubbdäck på vägarna frigörs det partiklar som är skadliga för människor. Partiklarna är mycket mycket små och tar sig in genom andningsvägarna och kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

I dag görs det inga luftmätningar på hur mycket såna här partiklar som det finns i luften på Gotland.

Men det vill miljö- och hälsoskyddskontoret ändra på. De vill göra mätningar av luften i Visby och har därför begärt en kvarts miljon kronor för att genomföra undersökningarna.

Den fjärde september ska miljö- och hälsoskyddsnämden besluta om luftmätningarna ska utföras eller inte.