Fortsatt befolkningsminskning

Befolkningen på Gotland fortsätter att minska. Under första halvåret i år minskade antelt invånare med 73 personer och Gotland har nu 57 049 invånare.

Det föddes 275 barn under det första halvåret men under samma period dog 314 personer på ön.

880 personer valde att flytta till Gotland, men samtidigt flyttade 913 härifrån.

Det innebär att öns befolkning fortsätter att minska under första halvåret i år.

I hela landet ökade befolkningen med drygt 32 000 personer och Sveriges totala befolkning är nu 9,2 miljoner.

Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyrån.