Nya gruvkontor i Kolari och Luleå

Inom kort invigs gruvföretaget Northland Resouces nya kontor i Kolari, Finland och i Luleå. Det innebär att 70 personer totalt, främst geologer, ingenjörer och tekniker nu arbetar för genomförandet av gruvbrytning i Pajala och den finska grannkommunen Kolari.

Sedan tidigare finns ett kontor i Pajala , Stockholm och några mindre i Kanada, USA och London.

I Luleå har 20 personer nyligen börjat arbeta och i Kolari har 15 personer precis anställts.

Gruvföretaget tror att de två tillstånd som nu återstår, bearbetningskoncession och sist miljötillstånd kan vara klara i slutet av 2009. I så fall kan man börja bryta i gruvan Tapuli i Pajala nästan direkt.

När det tre gruvorna är igång i Tapuli och Stora Sahavaara i Pajala och Hannukainen i Kolari i grannkommunen på finska sidan, beräknas runt 1 700 personer att anställas totalt.

Jonas Lundström, kommunikationsdirektör för gruvföretaget Northland Resources:
– Ju längre vi kommer i prospekteringen, ju närmare produktionen, desto fler behöver vi som medarbetare i närområdet till gruvorna. Alltefter som arbetet fortskrider så kommer fler och fler yrkeskategorier att efterfrågas , säger Jonas Lundström.

Inger Marklund, SR Norrbotten
E-post: inger.marklund@sr.se