Kassan tar strid om livränta

Försäkringskassan vill neka en axelskadad man i Filipstad livränta, kassan överklagar därför till kammarrätten.

Motiveringen är att inte alla mannens besvär kan kopplas till hans arbete som montör och svetsare. En delvis oenig länsrätt hade tidigare bedömt besvären för mannen i 60-årsåldern som arbetsskada, något som Försäkringskassan vill ändra på.