Ludvika

Agerar mot förgiftad mark

Ludvika kommun vill att miljödomstolen utdömer ett vite om 200 000 kronor mot ett Karlstadsföretag. Detta för att mark som antas vara dioxinförgiftad inte har riskklassats.

Företaget ifråga äger fastigheten där Grangärde Ångsåg haft sin verksamheten.

Det har tidigare förekommit doppning av virke med träskyddsmedel på fastigheten. Kommunen befarar att dioxin spridit sig i marken.

Karlstadsföretaget har inte gjort någon riskklassning av marken, trots förelägganden. Det är därför som Ludvika kommun nu yrkar på ett vite.