stockholm

"Skuldsanering enda rätta för Skarpnäck"

Oppositionen i Skarpnäck vill tillsätta en kriskommission för att få ordning på ekonomin i stadsdelen. Majoritetens mål att få budgeten i balans inom ett år genom kraftiga nedskärningar på äldreomsorg och socialbidrag är inte realistiskt, menar vice ordföranden i stadsdelsnämnden vänsterpartisten Maria Hannäs.

I går berättade Stockholmsnytt om de stora nedskärningarna i Skarpnäck. En tids tumult inom förvaltningen, då det bland annat har saknats en ekonomichef som kan hålla kolla på utgifterna, har gjort att kostnaderna rusat iväg bortom budgetramarna.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att täcka ett underskott på 35 miljoner. Detta ska framförallt göras genom att ta 20 miljoner från äldreomsorgen.

Redan nu märker de äldre i Skarpnäck att det har blivit snålare med resurser. Margareta Sand berättar att personalen inom hemtjänsten har mindre tid när de kommer hem till henne.

Maria Hannäs från Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt med så kraftiga besparingar på kort tid. Hon föreslår istället att stadsdelen ansöker om skuldsanering.

Men ordföranden i stadsdelsnämnden, moderaten Billy Östh, tycker inte att en kriskommission är någon bra idé.