Egen ambulans på väg till fler kommuner

Från och med nästa år kan både Söderköping och Valdemarsvik få en egna ambulanser.

Många boende i de båda kommunerna har efterfrågat en ambulans, eftersom närmaste bil finns vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Enligt det avtalsförslag som finns mellan landstinget och företaget som sköter ambulanstrafiken, så kommer de att stationera en bil i respektive kommun från februari 2009.