Värnamo kommun

Överklagar plan för villor

Ägaren till en hästgård i Tonnö i Värnamo kommun överklagar kommunens detaljplan för området.

Kommunen vill se villabebyggelse i området, och ägaren till gården är orolig för att djurhållningen hotas av villorna. Kommunen har lagt in en skyddszon på 50 meter mellan betesmarkerna och villaområdet, men ägaren till hästgården vill se en skyddszon på 75 meter i stället.