Borg om kritik mot småföretagare

Småföretagens intresseorganisation Företagarförbundet kräver att Skatteverket ska förändra sin statistik över skattebrott, eftersom den anses ge en falsk bild av småföretagarna som skattefuskare. Skatteverket medger problemet, men hänvisar till lagen. Finansminister Anders Borg tycker att bilden av företagare som skattebrottslingar är felaktig och problematisk.