Schibsted gläds över svenskt innehav

Den norska tidningskoncernen Schibsted, som äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet, ökade sin vinst under andra kvartalet i år, i jämförelse med förra året. Koncernen glädjer sig över sina  svenska tidningar.

– Vi är nöjda med andra kvartalet och det är speciellt trevligt att notera att den svenska delen går bra, säger Schibstedkoncernens finansdirektör Trond Berger.

Ja, Schibsteds svenska verksamheter går bra. Aftonbladet går med 155 miljoner kronor i vinst före skatt, 100 miljoner bättre än samma period förra året. Det beror på samarbetet med Tv 7 och gratistidningen punkt.se bland annat. Svenska Dagbladet går också bra, tidningen gjorde 20 miljoner kronor i vinst, fyra miljoner bättre än andra kvartalet förra året.

Men nu är lågkonjunkturen i sikte och det brukar betyda att annonserna blir färre, Men det har Schibsted inte märkt av ännu.

– Vi har sett få tecken på någon avmattning i annonsmarknaden i Sverige. Vad som sker framöver återstår att se, men vi har goda förhoppningar om att vi ska visa gott resultat i Sverige.

Svenska Dagbladets upplaga och lönsamhet utvecklas positivt, till skillnad från många andra dagstidningar. Men i höst väntas regeringen föreslå en förändring av presstödet, som gör att i stället för 65 miljoner kronor, som i dag, kan tidningen få max 17 miljoner kronor.

Men Trond Berger menar att Svenska Dagbladet ska klara den omställningen, som ska ta fem år.  

Lönsamheten för Schibsteds internetsatsningar är god, och växer. Aftonbladet nya medier ökar sin vinst kraftigt. Men Trond Berger tror inte att snabba nyheter på internet kommer att betyda papperstidningens död. Behovet av nyheter och fördjupning i pappersformat finns kvar, menar han.

– Ja, det finns fortsatt behov av att läsa och få pappersformat och få mera möjlighet till djupare och mer allmänt stoff än vad man ser på de snabba nyheterna. Vi tror på en komplettering, säger Schibsteds Trond Berger.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se