Krav på flyg Malmfälten - Umeå

Nu kräver norrlandstingen att statliga Rikstrafiken ska garantera trafiken på flyglinjen Kiruna-Umeå som lades ner i somras. 

Nedläggningen kan få allvarliga följder skriver norrlandslandstingen i ett brev till Rikstrafiken.

”’För patienter från Malmfälten är flyg det enda rimliga kommunikationssättet för de svårast sjuka patienterna med 40-70 mil enkel väg från hemmet till regionsjukhuset i Umeå”.

Det skriver Norrländska socialdemokraten.

Norrlandstingen kräver också att trafikplikten ska gälla för sträckorna Kiruna-Luleå, Gällivare-Luleå och Luleå-Umeå.