Sopberget växer

Mängden sopor och avfall ökar i Sverige. Det visar en sammanställning som Ekot har gjort av siffror från tre av Sveriges största kommunägda renhållningsbolag.
Förra året ökade avfallsmängden med 4,5 procent jämfört med året innan - det motsvarar närmare 63.000 ton. Både i hushållen och industrin ökade mängden avfall under förra året.