Örebro

Premiärtur för Flextrafiken

På måndagen invigdes den nya Flextrafiken i Örebro som kommer att ersätta mjukalinjen och färdstjänsten när den är fullt utbyggd. Fram till premiärdagen hade knappt trehundra personer registrerat sig för det nya sättet att ta sig fram i stan.

Registreringen är bara nödvändig för de som inte redan har färdtjänstillstånd och tillstånd för sjukresor.

Bo Fredriksson som är kollektivtrafikplanerare på Örebro kommun förklarar att till en början körs Flextrafiken med två bussar och därför kan det uppstå väntetider. Ett gott råd är med andra ord att resorna beställs i god tid.

Flextrafikens bussar går mellan områdena Solhaga, Västhaga, Rosta, centrum och Universitetssjukhuset.