Krav på granskning av flygbeslut

Moderata riksdagsledamoten Maud Ekendahl från Ängelholm anser att riksdagens revisorer måste granska förslaget till ny organisation av flygvapnet.
Förslaget presenterades av försvarsutskottet i fredags och innebär att flottiljerna i Ängelholm och Uppsala läggs ner och att krigsflygskolan går en osäker framtid till mötes. Redan för ett år sen försökte Maud Ekendahl få riksdagens revisiorer att granska det beslut som då tagits om flygvapnet. Men någon granskning har inte gjorts.