FN-Kommitté är inte nöjd med Sveriges politik mot diskriminering

Sverige fick en del kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) för en politik som inte har lyckats åstadkomma snabba förändringar i samernas och romernas situation i samhället. Omdömet som kommittén presenterade grundar sig på rapporter och en utfrågning förra veckan i Genève.

Jämställdshetsminister Nyamko Sabuni kommenterar CERD:s kritik.

CERD har också kritiska synpunkter om Sveriges politik gentemot rasistiska organisationer. De bör förbjudas, enligt konventionen mot rasdiskriminering som Sverige har undertecknat, anser kommittén.

Men både den svenska regeringen och riksdagen har en annan åsikt.

Minister Nyamko Sabuni ville inte svara på frågan om kritiken på att samerna inte får rättsligt stöd till samebyar som är parter i processer om mark- och renbetesrättigheter. Den frågan bör besvaras av jordbruksminister Eskil Erlandsson, säger Sabuni.

Nyhetsdesken har sökt en kommentar från FN-förbundet, men de vill avvakta tills förbundet har fått läsa CERD:s omdöme.

Reporter: Alberico Lecchini