VARA

Regnet förstör skörden

Regnet har förstört spannmålsskörden för många bönder i Skaraborg den senaste tiden.
Enligt Leif-Ove Gustafsson, vd för Lagerhuset i Vara, kommer inget av det vete som skördats de senaste veckorna att kunna användas till brödsäd.

Årets spannmålsskörd såg bra ut fram till den fjärde augusti, då det började regna och blåsa.
Ovädret fick säden att lägga sig ner, samtidigt som temperaturerna har gynnat groningen.

Allt vete som skördats efter den perioden har grott och går inte längre att använda till brödsäd.

- Det vete som skulle gått till brödsäd kommer att bli foder. det kan också bli så att en del kanske kan användas till sprittillverkning och etanolproduktion, säger en bekymrad Leif-Ove Gustafsson.

Detta får konsekvenser, både för lantbrukarna och för kvarnarna.
- Vi är ju normalt sett en leverantör till kvarnarna i Göteborg, Lidköping, Halland och även till ockmed Skåne och Östergötland och vi kommer inte att ha några större volymer att sälja till dem.