Hällarna föreslås för bostäder

Omställningsgruppen vill utnyttja Hällarna i södra Visby till bostadsmark.
Hällarna är ett mycket attraktivt område för bostäder, säger Lars Jeding som är ordförande i den omställningsgrupp som regeringen tillsatte för att hjälpa regioner där regementen lades ner. Militären däremot vill inte bli av med Hällarna utan att få ersättningsmark. Tjänsteförrättande regementschef Anders Jansson säger att militärens övningar måste vara så billiga som möjligt. Därför är Hällarna ett bra övningsområde.