Djurskyddet hotas i länet

Blekinges djur kan få det sämre när länets djurskyddsinspektörer i framtiden blir färre.

Om inte mer pengar tillförs kommer framtidens djurskydd i länet att bli ännu sämre än det redan är.

Det menar länsveterinär Fredrik Holm inför att Länsstyrelsen efter årsskiftet tar över djurskyddsinspektionerna från kommunerna.

Enligt Holm behövs mellan sju och åtta inspektörer, men pengarna från staten kommer bara att räcka till tre tjänster. I nuläget jobbar totalt sju personer med inspektioner i länet även om alla inte jobbar heltid.

Redan idag är de regelbundna kontrollerna på många håll eftersatta och enligt länsveterinären kommer den situationen att förvärras om Blekinge inte får mer pengar till verksamheten.