strömsund

Sex skolor ska läggas ner i Strömsund

Sex skolor ska läggas ner i Strömsund. Det beslutade kommunstyrelsen där igår.

Gåxsjö och Fyrås skolverksamhet flyttar till Hammerdal, skolan i Gubbhögen till Strömsund. Jormvattnets skola läggs ner och eleverna ska gå i Gäddede.

Bodums skolverksamhet flyttas till Centralskolan i Backe och Fjällsjöskolan elever flyttas till Hoting. Fullmäktige tar slutligt beslut 10 september