WHO varnar för kolera i västra Afrika

Efter svåra översvämningar i sommar i Västafrika varnar Världshälsoorganisation, WHO, för att kolera och andra svåra sjukdomar kan spridas.

I Guinea Bissau har hittills över 2 000 människor smittats av kolera och ett 40-tal har dött av sjukdomen.

Kolera sprids främst genom smittat vatten och smittad mat. Sjukdomen ger svår diarré och kan leda till döden genom uttorkning eller njursvikt.