Björklund svänger om försvarets pengar

Den senaste händelseutvecklingen i Georgien gör att folkpartiledaren Jan Björklund inte vill att försvaret genomför de planerade nedskärningarna. Björklund anser att svenska säkerhetspolitiken bör tänkas igenom.

– Min bedömning är att det vore olyckligt om Sverige i den situation som nu har uppkommit fortsätter att skära ner och lägga ner förmåga i vårt försvar. Det som eventuellt har varit planerat på olika håll och kanter menar jag inte bör ske den här hösten och när det gäller framtiden så bör vi ta en ordentlig tankepaus och fundera igenom den svenska säkerhetspolitiken, säger Jan Björklund.

Jan Björklund säger att det är för tidigt att utvärdera vart Ryssland är på väg mot bakgrund av det som hänt i augusti i Georgien, men skulle det nu ske neddragningar i det svenska försvarets kapacitet skulle det enligt honom skicka en totalt felaktig signal till omvärlden.

Efter besparingskrav från regeringen beskrev försvarsmakten i våras vad som skulle kunna bli följden av besparingarna, till exempel nedläggningar av verksamhet på flera orter.

Det tycker nu Jan Björklund att man nu skall vänta med.

– Före sommaren läckte det ju ut olika förslag också från försvarshögkvarteret om att för att få ekonomin gå ihop vill man lägga ner försvarets verksamhet på ett antal ställen och som då också minskar försvarets kapacitet.

– Jag menar att det vore en olycklig signal att nu sända till omvärlden att vi gör detta efter den händelseutveckling som har skett i Georgien. Hur det svenska försvaret sedan långsiktigt ska inriktas återkommer regeringen till senare i år i en inriktningsproposition.

– Men för min del är det ju helt klart att den situation som har uppstått under augusti med Ryssland och Georgien inblandade måste vi på nytt få tillfälle att väga in i det beslut vi ska fatta. Sedan i vilken riktning försvaret ska utvecklas på längre sikt har vi då tid att ta ställning till, säger Jan Björklund.

Regeringen har påbörjat sina budgetförhandlingar och Jan Björklund utesluter inte att försvaret kan behöva få höjda försvarsanslag.

– Jag menar att de nedskärningar som hittills har varit planerade i försvaret nu inte bör genomföras. Hur vi ska gå vidare i framtiden måste vi fundera över och jag utesluter inte att det kan resultera i en situation där vi kommer fram till att vi återigen behöver stärka det svenska försvaret.

Skulle försvaret få mer pengar de närmaste åren än som hittills varit aviserat?

– För dagen säger jag bara att det inte är uteslutet, säger Jan Björklund.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se