Hassela arbetar mot glorifiering

Deltagarna vid den stora drogkonferens som hölls på Gotland i helgen, har enats om tolv punkter för det fortsatta arbetet.
Punkterna handlar till stor del om att stötta all form av förebyggande drogarbete både på lokal och internationell nivå. Medlemmarna ställer sig också bakom FN:s fördrag om narkotiska preparat och kommer nu att arbeta för att alla länder antar FN:s syn på droger. Hassela Nordic Network kommer nu att fortsätta sitt arbete med att sprida kunskap om narkotika för att bekämpa missbruk och motverka all glorifiering av narkotika. Hassela stödjer också uppbyggnaden av ett vetenskapligt rådgivande organ som ska hjälpa dem att sprida information.