mora

Samarbete om familjevåld

Nu inleder polisen och socialförvaltningen i Mora ett samarbete om familjevåld. De som bor i norra Dalarna och berörs av våld i en nära relation ska kunna få samordnad vård och stöd efter det de varit med om.

Jennifer Qvarnström arbetar med brottsofferfrågor vid polisen i Dalarna, och hon är en av initiatvitagarna.
– Vi ska bygga upp en krismottagning som erbjuder stöd och hjälp till de som berörs av våld i en nära relation. Det vill säga både kvinnorna, männen och barnen.

Karin Lübeck är familjerådgivare i Mora.

– Vi vill bygga upp en veksamhet där vi i ett akut skede kan möta människor som drabbats av våld. Men vi behöver också bygga upp olika former av behandlingserbjudanden.

Nu hoppas man att även andra i samhället är intresserade av att vara med i samarbetet, till exempelk vuxenpsyk, barnpsyk och sjukvården.