BORÅS

Fler hemlösa - 123 saknar hem

Borås stad har inte lyckats radera ut hemlösheten, trots att ett politiskt mål finns sedan ett par år tillbaka att ingen i Borås ska behöva vara bostadslös.

När den senaste mätningen av hemlöshet gjordes tidigare i år var 123 personer hemlösa, vilket är en ökning från 2007.

Den största ökningen finns i den grupp som på några månaders sikt ska skrivas ut från en vårdinstitution eller från fängelse - och inte har boede ordnat till frigivningen.

Antalet kända uteliggare minskade från nio till tre.

Moderata ordföranden för socialnämnden Ingegerd Nyborg har vi försökt få tag på, men hon är onåbar på torsdagen, får vi veta, på en kommunekonomisk mässa.