Nytt lagförslag

Lättare att själv välja hemtjänst

Det kan bli lättare att själv välja till exempel hemtjänst eller äldreboende efter den 1 januari nästa år. På torsdagen presenterade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ett förslag till en ny lag som är tänkt att göra det lättare för kommunerna att öka valfriheten för vårdtagarna.

– Då blir det enklare för äldre att bestämma själva vilket äldreboende de vill bo på, vilken hemtjänstleverantör de vill ska komma och hjälpa dem med morgonduschen i alla de kommuner som jag hoppas ska införa lagen om valfrihetssystem och använda sig av den, säger Maria Larsson.

Förslaget om lagen om valfrihetssystem, kort kallad LOV, kan, om det går igenom, användas av kommunerna från och med 1 januari 2009 när äldreomsorg, handikapp- och sjukvård ska köpas in.

För att den som behöver till exempel hemtjänst ska veta vilka det finns att välja mellan är kommunerna eller landstingen skyldiga att informera om alla alternativ. Kommunen måste också hjälpa den som inte vill välja att få bra vård.

Alla vårdföretag som uppfyller kommunens eller landstingets krav får leverera och få den ersättning som kommunen har bestämt för varje tjänst.

Äldreminister Maria Larsson hoppas att kvaliteten på vården ska öka eftersom lagen inte bygger på en priskonkurrens mellan leverantörerna.

– Den här nya lagstiftningen är framför allt en konkurrens om kvalitet eftersom det är den enskilde som behöver hemtjänst som väljer så bedömer ju denna vilken som kan leverera den bästa kvaliteten, säger hon.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se