Stockholm

Självhjälpsgrupp städar på Söder

Stadsmissionsgården på Södermalm har startat en ny självhjälpsverksamhet som kallas Helping Hands.

Som en del i satsningen ingår städning i området kring den kritiserade stadsmissionsgården på Maria Präsgårdsgata.

– Vi var vid gungorna där, där hittade jag kartor med några rosa piller. Rosa är ju en rolig. Det kan se ut som godis och kan få otäcka konsekvenser, säger Karin Eriksson, som är med i projektet.

Under den eftermiddag som Radio Stockholm var med under städningen i kvarteren runt Maria Prästgårdsgata hittades tre kanyler och flera små påsar där det tidigare legat narkotika.

Kritiserade verksamheter
Flera verksamheter som riktar sig till hemlösa och missbrukare har placerats kring Mariatorget. Därför har röster höjts för att Stadsmissionsgården måste flytta ifrån området vilket den på sikt också kommer att göra.

Billy Höijer, projektledare för Helping Hands, tror att städsatsningen kan göra att grannarna blir mer positivt inställda till verksamheten.

– Vi som är här gruppen informerar andra. Vi måste ta gemensamt ansvar, vi kan inte lägga allt ansvar på politiker eller andra människor. Jag har ett ansvar gentemot alla barn. Vi är vuxna, det är jättevikting.

Tankar på andra
Under städrundan stannade Heikki till för att säga sin mening om att folk kastar kanyler och tabletter i området.

– Eftersom de inte är rädda om sig själva, kommer inte heller tanken på att vara rädd om någon annan heller.

– Vi som använder verktyg får ju verkligen tänka efter på vad vi håller på med. Om vi inte begriper det, får vi lägga ner det totalt, annars blir det bara en massa tok.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se