Jönköping

Mentalt tränade studenter ska studeras

14 högskolestudenter i Jönköping ska under hösten vara föremål för en studie om mental träning.

Frågan som ska undersökas är om det går att förbättra tentamensresultat genom mental träning.

De 14 studenterna, som lär sig mental träning, ska jämföra sina tentamensresultat med hur bra de lyckades före träningen.
De ska också jämföras med de klasskamrater, som inte tränar mentalt.

Olof Röhlander, som ligger bakom studien, hoppas också att den mentala träningen ska sänka stressnivån och göra att studenterna mår bättre.