Polisen fokuserar på barns trafiksäkerhet

Under den här veckan och nästa vecka kommer polisen i Norrbotten att genomföra kontroller för säkrare trafikmiljö i samband med skolstarten. Polisen kommer bland annat att kontrollera hastighet, nykterhet och användande av bilbälte och hjälm. De kontrollerar också att barn färdas på ett trafiksäkert sätt i bilarna, till exempel att bilbarnsstolar används på rätt sätt.

Kontrollerna genomförs mellan 25 augusti-5 september, inom ramen för EU och den internationella trafiksäkerhetsveckan. Tyngdpunkten ligger på miljöer där barn vistas, exempelvis runt skolor och förskolor. Där finns många oskyddade trafikanter och där är det särskilt viktigt att regler följs och att trafikuppträdandet är gott, skriver polisen i ett pressmeddelande.