Vetlanda

Tillstånd för ny bro över Emån

Miljödomstolen ger Vägverket tillstånd att bygga en ny bro och riva den gamla för väg 890 över Emån vid Nömme i Vetlanda kommun.

Området är känsligt och har höga naturvärden varför Vägverket måste följa en rad restriktioner, när man bygger den nya bron över Emån vid Nömme.

Både Emåförbundet och länsstyrelsen har gett klartecken till den nya bron.