Vattenråd höll möte i Östergarn

Runt om på Gotland hålls nu möten om hur vi kan bli bättre på att ta hand om det vatten vi har. På Gotland finns just nu sju vattenråd och på måndagskvällen samlades vattenrådet i Östergarn, för att diskutera vattenfrågor.

Det handlar om att få en uppfattning om vattentillgången ser ut och att kvaliteten inte försämras. Sannolikt använder vi för mycket vatten, säger Peet Tüll som är med i vattenrådet.

De cirka 70 deltagarna vid möte i Östergarn fick information om vad som pågår i de olika vattenrådsområdena. Det blev också diskussion om breddning av åar och hur vintervattnet ska kunna bevaras längre tid så att åarna inte torkar ut.

Våtmarker på Gotland kan behöva återställas och där kan olika intressen stå emot varandra.