Örtpreparat med för mycket tungmetaller

Österländsk örtmedicin som säljs via internet innehåller höga halter av tungmetaller, har amerikanska forskare konstaterat. En femtedel av de undersökta ayurveda-preparaten innehåller halter av bly, kvicksilver och arsenik som överskrider gränsvärdena.

Forskarna har särskilt koncentrerat sig på preparat inom den indiska ayurveda-medicinen. Forskarna varnade redan för några år sen för ayurvedamedicinen efter en mindre studie och svenska läkemedelsverket har en lista på giftiga och farliga naturläkemedel.

Inom Ayurvedamedicinen finns en särskild gren, som kallas Rasa-Shastra, och där själva poängen är att blanda i metaller i örtmedicinerna för att öka den läkande kraften. Bland de undersökta Rasa-Shastra-preparaten innehöll 40 procent för höga halter av tungmetaller jämfört med 20 procent bland de övriga.

Resultaten är publicerade i det amerikanska läkaresällskapets tidskrift JAMA den 27 Augusti.