Finkar ska analyseras för att hitta parasit

Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt ha in döda finkar för att få klarhet i utbredningen av den parasit som dödat ett stort antal finkar i länet.

Det är Trikonomasparasiten som angriper framförallt finkar med dödlig utgång. Den finns nu i Värmland men även i angränsande län.
Man tror att det är samma som drabbat England där populationen av grönfinkar kan påverkas.
Den här sjukdomen upptäcktes här i juli och om fler durarter drabbas vet man inte. Men förmodligen är det bara fåglar som får sjukdomen.