Jönköping

SMOT-huset blir dyrare än beräknat

Nu är det klart vem som ska bygga det nya musik, teater och danshuset i Jönköping.

Det blir Skanska Sverige AB som ska vara husets byggentreprenör.

Bygget kommer att kosta mer än vad man från början räknade med. Från början beräknades kostnaden bli 265 miljoner.

Nu visar det sig att det landar på 348 miljoner. Visst ekonomiskt stöd kommer från Jönköpings kommun och två privatpersoner, men, det är främst Landstinget som ska betala för bygget.

Men den dyrare prislappen är inget som bekymrar landstingsråden.