Idre

Naturvänner emot vindkraftverk

Naturskyddsföreningen i Dalarna kräver att Knittarna söder om Idre blir naturreservat. I området är tio vindkraftverk planerade.

Kravet från Naturskyddsföreningen framförs i ett brev till länsstyrelsen, naturvårdsverket och Älvdalens kommun. 

I området som ägs av Sveaskog planeras 10 vindkraftverk.

Naturvårdsverket har under augusti gjort en inventering av  området. Och längs den slinga som den föreslagna vindkraftsparken följer hittades cirka 140 förekomster av 23 rödlistade arter, bl a den starkt hotade svampen grantickeporing och laven långt broktagel, som också är utrotningshotad.