Okunskap i missbruksvården oroar

Göteborgs missbrukarvård måste bli mer effektiv. En ny rapport visar bland annat kunskapsbrister hos dem som beslutar om vilka vårdinsatser som ska göras

-När det gäller vilka vårdformer som är bra är det då inte forskningsbaserad kunskap som styr, utan mycket går ”på känn”, säger Marco Fredin, planeringsledare för missbruksvården i kommunen.

Marco Fredin har intervjuat enhetschefer och anställda inom individ- och familjeomsorgen i samtliga stadsdelar i Göteborg och drar slutsatsen att vården måste bli bättre. Den är inte alltid prioriterad och insatserna kan skifta beroende på enskilda socialsekreterare och enhetschefer. Fokus ligger mer på att hålla budget än på att välja rätt behandlingsform, säger han.

För första gången står det nu i kommunens budget att antalet missbrukare ska minska, men då krävs utbildning av personalen, så att vården blir bättre underbyggd.

-Det ansvaret är både kommunens och Socialhögskolans, anser kommunens ansvarige i missbruksfrågor, socialdemokraten Dario Espiga.