storuman

Kommunen JO- anmäld

Storumans kommun har blivit JO- anmälda för hanteringen av avloppsanläggningen i byn Långsjöby. Den fungerar dåligt och det gör att avloppsvattnet ofta rinner ut i Långvattnet.

Länstyrelsen krävde den 31 januari att kommunen reparerar anläggningen och sanerar bort avloppsresterna i sjön och på stranden, men kommunen har ännu gjort något vilket fått Ture Rönnholm i Långsjöby att vända sig till JO.