västerås

Klimatfrågan var i fokus på konferens

Klimatfrågan var i fokus när det i veckan var vänortskonferens i Västerås. Där diskuterades samhällsbyggandet ur ett miljöperspektiv. Sune Waardahl är miljöchef i Västerås kommun och efter tre dagars konferens har han en god bild av hur det ser ut i våra grannländer.

- Det är stor skillnad mellan de olika länderna på grund av olika förutsättningar. Men vad jag kan känna efter att vi har träffats så finns det en medvetenhet kring klimatfrågornas betydelse i samtliga länder, säger Sune Waardahl.

- Sverige ligger lång framme när det gäller källsortering och vi blir allt bättre på att använda biobränsle, säger han.

Att vi är duktiga på att källsortera bekräftas av Lars Pettersson, som arbetar på Hälla återbruk i Västerås.

- Mycket duktiga, ibland dyker det upp saker som placeras fel men det är försumbart, säger han.