Skogsindustrin

Pumputrustning minskar markslitage i skogen

Med variabelt lufttryck i däcken på lastbilar som fraktar timmer ökar framkomligheten väsentligt på skogsbilvägarna.

Sveaskog har låtit testa tekniken och är beredda att sponsra entreprenörer som vill införa tekniken, som kostar omkring 250 000 kronor per ekipage.

Med den kan lufttrycket varieras under körningen. På vägar med dålig bärighet minskas trycket, på asfalt höjs det.

Mindre tryck i däcken minskar också slitaget på skogsvägarna, och grusningsbehovet kan i vissa fall halveras, skriver Piteå-Tidningen och Norrbottens-Kuriren.