Hälsoproblem med gipsskivor undersöks

Nu ska Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro utreda vilka hälsorisker den nya sortens gipsskivor har. Detta efter att landets byggjobbare fått allvarliga hälsoproblem efter att ha använt fiberskivorna.

Det gäller en glasfiberbaserad gipsskiva som sätts in i våtutrymmen som byggjobbarna får näsblod hosta och klåda av.

Gipsskivorna är numera standard eftersom den gamla sortens skivor orsakade mögel i badrum. För byggjobbarna är det här ett allvarligt hälsoproblem.

Nu har arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro skickat ut 500 enkäter till byggnadsarbetare i Örebro och Stockholmsregionen för att få ett övergrepp över situationen. Även tillverkarna av fiberskivorna jobbar med att utveckla dom så att häsloproblemen ska minska.