Den borgerliga alliansen förlorar väljare

Väljarstödet för den borgerliga alliansen är fortsatt svagt. I Synovates senaste mätning har den borgerliga alliansen 38,6 procent och oppositionspartierna 56,5 procent - och hade det varit val idag så hade Kristdemokraterna åkt ur riksdagen eftersom man bara har 3,3 procent av väljarsympatierna.

Undersökningen genomfördes den 18 till 27 augusti då 1 706 personer tillfrågades om vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.
Svaren fördelade sig enligt följande med förändringen från juni inom parentes: m 22,4 (0), fp 6,8 (+0,4), c 6,2 (0), kd 3,3 (-1,1), s 45,4 (+1,5), v 5,3 (-0,9), mp 5,8 (+0,2), sd 3,3 (-0,6).