LILLA EDET

45:an avspärrad i flera timmar sedan biltransportlastbil vält

Europaväg 45 mellan Göta och Lödöse i höjd med avtagsvägen mot Tunge spärrades av i cirka 4 timmar, sedan en lastbil med personbilar vid 11.30-tiden vält och kört ner i diket.

Flera av personbilarna som varit lastade på långtradaren hamnade på den intilliggande järnvägen. Lastbilen hade kommit körande söderut, när olyckan inträffade. Den var lastad med sex personbilar.

Ingen person kom till allvarlig skada, men E 45:an blev helt avstängd cirka 4 timmar, med långa bilköer som följd.

Efter flera timmars bärgningsarbete kunde först en väghalva öppnas för trafik i nordlig riktning. Helt fri blev trafiken först vid 16-tiden.