Ny Europaväg i länet

Dalarna har nu kommit ett steg längre mot att få en ny Europaväg genom länet. Planen är att Europaväg 16, som idag går från Nordirland till Oslo, ska fortsätta genom Värmland och Dalarna till Gävle. Detta skulle kunna betyda fler jobb och fler turister till Dalarna.

Vägverket har nu utrett frågan och ger regeringen klartecken att ansöka om att få sträckan uppgraderad till Europaväg.  Vägverket skriver att fördelarna, inte minst ur turistsynpunkt, uppväger kostnaderna. Dessutom uppfyller de aktuella vägavsnitten kraven för en Europaväg.